Virksomheten til Rørlegger-Service ASble fra den 01.10.2020 en del av Asbjørn Nordsveen AS.